Eindbaas van de website; waarom het niet stopt bij techniek

Bijgewerkt: 22 dec 2020


Sinds 2007 hebben we ruim 100 digitale projecten mogen begeleiden, zowel realisatie als optimalisatie van digitale producten. (webshop, software, app, intranet, platform, etc..)

Met de opkomst van de product owner en de stijgende agile volwassenheid bij de agencies en hun klanten zien wij dat de product owner steeds vaker zijn tentakels uit mag (en moet!) slaan binnen andere domeinen. Samen met techniek zien we vier domeinen: Proces, Adoptie, Content en Techniek. Samengevat; PACT.

Een product owner is verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde voor de gebruiker. Dat betekent dat het digitale product zo dicht mogelijk bij een 10+ uit moet komen in de ogen van de gebruiker. En dat allemaal binnen de gestelde planning en budget.

Daarbij is de heersende opvatting dat de product owner met name een hele sterke rol heeft richting het SCRUM team. Dat is een team met softwareontwikkelaars en andere ondersteunende rollen zoals een UX-er en/of een scrummaster. Al met al heeft die techniek dus een grote zuigende werking op de aandacht en agenda van de product owner. En dat is prima wanneer de product owner in een organisatiestructuur zit waar de andere domeinen zijn belegd bij andere personen zoals een product manager of marketingafdeling. Maar dat is vaak niet het geval. In drie situaties is het meer regel dan uitzondering dat de rol van product owner moet worden gecombineerd met die van regisseur op het gebied van adoptie, content en/of procesbeheer.

De drie situaties zijn:

  • Bij nagenoeg elke webshop die buiten de Twinkle100 valt.

  • Het gros van digitale producten in het MKB waarbij de kartrekker in feite de product manager is.

  • Wanneer een externe project manager wordt ingehuurd.

Wanneer we in contact komen met de verantwoordelijke persoon in één van deze situaties, dan zien we heel vaak de samenhang op de vier domeinen die samen PACT vormen. Voor de mensen die met dit bijltje moeten hakken zal één van de volgende situaties heel herkenbaar zijn:

  • “Onze nieuwe website heeft veel minder bezoekers dan de vorige”

  • “We konden live gaan, maar het bleek dat de teksten nog niet af waren. Dus zijn we maar live gegaan met een basis versie”

  • “We halen de doelstelling niet, terwijl het wel allemaal goed werkt.”

Herkenbaar..? Het is vaak ontzettend frustrerend en in onze ogen goed te voorkomen. Maar het vraagt dan wel meer energie en focus van de product owner. En dat is bij een goede product owner niet het probleem. Het probleem zit vaak eerst in bewustwording en snel daarna in het vergroten van het mandaat en/of stakeholder management dat opeens een stuk complexer wordt. En daarin moet de product owner dan groeien. En waar die groei zit is vooraf moeilijk te voorspellen. Want geen enkel persoon is gelijk. En dus zijn er ook geen twee identieke product owners. We doen dan ook een dringende oproep aan de product owners om een goed om je heen te kijken. Waar ben je nu in de praktijk wel of niet verantwoordelijk voor? En hoe beleeft het management dat? Al met al een goede aanleiding voor een goed gesprek met elkaar.

Loop je vast als product owner en zoek je tips over hoe je jezelf in de juiste positie manoeuvreert? Of ben je zelf de ondernemer en red je het simpelweg niet qua tijd? Of wil je weten hoe je één van die domeinen onder controle moet krijgen?


Neem contact met ons op. We gaan je helpen. Beloofd.