Mentoring / Coaching-on-the-job

Mentoring ookwel mentorschap genoemd. Het richt zich op de relatie tussen een meer ervaren persoon en een minder ervaren iemand, waarin deze laatste door de eerste wordt begeleid.

Daar waar een coach zich richt op de persoonlijke ontwikkeling van de coachee en hem te leiden tot bewustwording, begeleidt een mentor zijn mentee in voornamelijk zakelijke vraagstukken. Het draait om het delen van ervaringen en het gezamenlijk leren kennen van het bedrijf. De expertise van de mentor geldt als voorbeeldfunctie voor zijn mentee.

 

Voor wie:

  • Nieuwe medewerkers

  • Tijdelijke medewerkers, zoals stagiaires

  • Medewerkers met een beperking, waaronder een handicap

  • Medewerkers die van baan moeten veranderen

  • Medewerker die ontslagen gaan worden

  • Medewerkers die met pensioen gaan

  • Medewerkers die zich graag verder zouden willen ontwikkelen

  • Managers die hun leidinggevende capaciteiten en vaardigheden verder willen ontwikkelen
     

Mentoring is bedoeld voor onervaren en vaak nieuwe medewerkers. Voornamelijk praktische werkwijzen, inzichten, leidinggeven en strategieën zijn onderwerpen die zich prima lenen voor mentoring. Met name de enorme brok aan ervaring van de mentor zorgen voor een ontwikkeling van de mentee. Het biedt extra ondersteuning en het is bedoeld voor iedereen die wil profiteren van de kennis van ervaren medewerkers.

 

Strategische keuze

Het is heel gebruikelijk dat de strategie van organisaties continu verandert. Vanuit dat perspectief is het een strategische keuze om mentors toe te wijzen aan medewerkers. Het is immers voor iedereen binnen de organisatie belangrijk om op de hoogte te zijn van veranderende normen en waarden en de gekozen strategieën. Het zijn met name de ervaren medewerkers die hiervan goed op de hoogte zijn en dit kunnen overdragen aan anderen. Door mentoring actief in te zetten, worden nieuwe ideeën gemakkelijker verspreid over de organisatie. Mentors kennen alle facetten van projecten en de achterliggende informatie om tot keuzes te komen. Dat maakt dat zij dit gemakkelijk kunnen overdragen en uitleggen aan hun mentees, waardoor zaken sneller en efficiënter worden opgepikt en uitgevoerd.

Coaching-on-the-job

Op de werkvloer tijdens inhuur

Een gesprek a 2 uur

Meelopen dagdeel (4 uur)

 

Wie zou jij als mentor willen ?