Ontwikkelen tot productowner

Ontwikkeling staat centraal bij PRODUCTOWNER.NL

ontwikkelen. "iets ~" een aanwezige aanleg tot bloei brengen. "zich ~ tot" geleidelijk iets worden.

Behendig en lenig. Dat zijn de letterlijke vertalingen van Agile. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid voorop staat. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Lenig toch?

Scrum is onderdeel van de Agile filosofie. Ervoor zorgen dat personen, teams, afdelingen en organisaties wendbaar zijn en zich continu kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt, dat is de essentie van Agile werken.

Als product owner ben je eigenaar en en het levend voorbeeld van de agile werkwijze en de  wendbaarheid van je scrumteam.  Hiermee valt en staat het succes van je aanpassing, verandering of nieuwe productie. 

Dit betekent blijvend ontwikkelen als persoon en dus als product owner. 

......